เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

数量进入网站的人

0 0 0 1 4 8 8 8 0

今天

数量

70

这星期

数量

1150

这月

数量

13432

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]