เลือกภาษา ::

Attractions :: Mae Tha District

Mae Tha District
The White Bridge

History: The construction started in 1918 and completed in 1920, it is a white arch-shaped bridge of western style, it i...

Read More
Mae Tha District
Khun Tan Railway Tunnel

History: Near Doi Khun Tan National Park, the longest railway tunnel in Thailand, being 1,352.10 meters long. It was con...

Read More
Mae Tha District
Mae kanad Karen village

History: This village has a river stream flowing through the Maekana River, the village was named by the Karen hill trib...

Read More
Mae Tha District
Doi Khun Tan National Park

History: A national park located in Mae Tha district of Lamphun Province and Hang Chat district of Lampang province The...

Read More
Mae Tha District
Sob Sao reservoir

History: Sob Sao Reservoir is 19 meters high and 271 meters long. The walkway is 4 meter width. From this reservoir, you...

Read More
Mae Tha District
Sob Sao reservoir

History: Sob Sao Reservoir is 19 meters high and 271 meters long. The walkway is 4 meter width. From this reservoir, you...

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]