เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯ นำจาวหละปูน ร่วมสืบฮีต สานฮอย ประเพณีล้านนา "ตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า"
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 ม.ค. 2566, 20:34

                วันนี้ (6 มกราคม 2566) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญถวายทานในงานประเพณี "สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึ้ดคนฮักหละปูน : ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า และงานบุญตานข้าวใหม่ปุ๋จาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ครั้งที่6"
                โดยประเพณีตาน (ทาน) หลัวหิงไฟพระเจ้า หรือประเพณีตาน (ทาน) ฟืน เป็นหนึ่งในประเพณีสิบสองเดือนของล้านนา จัดขึ้นในเดือนสี่ภาคเหนือ หรือเดือนยี่ภาคกลาง (ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม) ในวันขึ้น 15 ค่ำของเดือน โดยชาวล้านนาคำว่า “หลัว” หมายถึง “ฟืน” คำว่า “หิงไฟ” หมายถึง “ผิงไฟ” คำว่า “พระเจ้า” หมายถึง “พระพุทธเจ้า” รวมถึงพระพุทธรูป
                 การตานหลัวหิงไฟพระเจ้าเกิดจากความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงฤดูหนาวพระพุทธรูปก็หนาวเช่นเดียวกันกับมนุษย์ จึงนำหลัวมาจุดไฟให้ผิงเพื่อให้คลายหนาวเมื่อถึงเทศกาลพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้านจะไปหาหลัว (ฟืน) ตามป่า โดยตัดไม้ยาวท่อนละประมาณ 1 วา แล้วมัดเป็นมัดๆ นำไปกองรวมกันที่ข่วงวัด (ลานวัด) หรือหน้าวิหาร ตามความเหมาะสมของสถานที่ โดยกองสุมเป็นวงกลมเตรียมพานข้าวตอกดอกไม้ เรียกว่า “ขันนำทาน” และหลัว จำนวน 1 มัด ถวายพระสงฆ์ โดยไหว้พระรับศีล และกล่าวคำถวาย แล้วประเคนขันนำทานและหลัวหน้าองค์พระประธาน บางแห่งก็ประเคนประธานสงฆ์ พระสงฆ์ให้พรตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น จากนั้นเวลาประมาณใกล้รุ่ง พระสงฆ์จะเป็นผู้จุดกองหลัว และตีฆ้อง กองบูชาป่าวประกาศให้ชาวบ้านร่วมอนุโมทนาและเตรียมตัวมาทำบุญที่วัดในเวลารุ่งเช้า
                ส่วนประเพณีตาน (ทาน) ข้าวใหม่ การตานข้าวใหม่ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านจะนำข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้บนยุ้งฉางที่บ้านมานึ่งให้สุกเพื่อนำมาตักบาตร ทานขันข้าว อุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับและถือเป็นการขอขมาพระแม่โพสพก่อนจะนำมารับประทาน การทานข้าวใหม่ในแต่ละบ้าน หรือแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการนำข้าวมาถวายแตกต่างกันออกไป เช่น ถวายเป็นข้าวนึ่งสุกบ้าง เป็นข้าวจี่บ้าง หรือข้าวหลาม เป็นต้น แล้วนำมาใส่บาตรถวายพระสงฆ์

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

944

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]