เลือกภาษา ::
ลำพูน เร่งประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น หลังพบผู้ติดเชื้อ จากคลัสเตอร์ใหม่ ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 18 ส.ค. 2564, 16:32

             วันที่(18 สิงหาคม 2564)ที่ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางมาตรการการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ  โดยมี นายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา อุตสาหกรรมจังหวัด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  แรงงานจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด  นายอำเภอเมืองลำพูน และบุคลากรทางการแพทย์  ผู้แทนจากสถานประกอบการ โรงงาน  ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
               จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดลำพูน   เมื่อวันที่ 16 -18 สค  64  พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในโรงงานแห่งหนึ่ง เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในสถานประกอบการ และมีผู้ติดเชื้อ จำนวน  40 กว่าราย และยังมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  และรอผลตรวจ ซึ่งได้ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ อีกกว่า  1,000 ราย  ซึ่งทุกรายได้เข้าสู่ระบบของสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้ว
 สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการหารือร่วมกันในการกำหนดแผนรองรับ รวมถึงการสร้างมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ภายในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มข้นและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น อาทิ การดำเนินการตามมาตรการ Bubble and seal ภายในโรงงาน  มาตรการ Factory sandbox การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น   ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรม โรงงานและสถานประกอบการ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้อย่างจริงจัง และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง 
               อย่างไรก็ตาม สาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในสถานประกอบการ ประกอบด้วย  1. ร่วมกันออกแบบการทำ Bubble & Seal อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดพื้นที่รองรับในการ Bubble & Seal สำหรับพนักงาน    2. กำหนดจำนวนของแรงงานขั้นต่ำสุดที่ได้ทำการ Bubble & Seal ในส่วนที่เหลือให้ทำการ Home Quarantine   3. แผนปฏิบัติการในรูปแบบ Bubble & Seal สามารถเปิดระบบได้จริงภายใน 3 วัน ตั้งแต่มีสัญญาณเข้าใกล้เปอร์เซ็นต์ทำการ Bubble & Seal   4. ดำเนินการนัดส่งแผน Bubble & Seal ไม่เกินวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น พร้อม lay out  และแผนกิจกรรม 4 ข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการ, การจัดหาที่พัก, การเดินทาง, อาหารและอื่นๆ  5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานโควิดลำพูน กรณีอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ห้องประชุมห้องดอกแก้ว.

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:44

               วันนี้( 28 กรกฎาคม 2565) ที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 9 1 1 7

今天

数量

1

这星期

数量

377

这月

数量

1949

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]