เลือกภาษา ::
ลำพูน เร่งประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น หลังพบผู้ติดเชื้อ จากคลัสเตอร์ใหม่ ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 18 ส.ค. 2564, 16:32

             วันที่(18 สิงหาคม 2564)ที่ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางมาตรการการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ  โดยมี นายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา อุตสาหกรรมจังหวัด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  แรงงานจังหวัด  ประกันสังคมจังหวัด  นายอำเภอเมืองลำพูน และบุคลากรทางการแพทย์  ผู้แทนจากสถานประกอบการ โรงงาน  ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
               จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดลำพูน   เมื่อวันที่ 16 -18 สค  64  พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในโรงงานแห่งหนึ่ง เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในสถานประกอบการ และมีผู้ติดเชื้อ จำนวน  40 กว่าราย และยังมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  และรอผลตรวจ ซึ่งได้ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ อีกกว่า  1,000 ราย  ซึ่งทุกรายได้เข้าสู่ระบบของสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้ว
 สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการหารือร่วมกันในการกำหนดแผนรองรับ รวมถึงการสร้างมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ภายในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มข้นและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น อาทิ การดำเนินการตามมาตรการ Bubble and seal ภายในโรงงาน  มาตรการ Factory sandbox การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น   ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรม โรงงานและสถานประกอบการ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้อย่างจริงจัง และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง 
               อย่างไรก็ตาม สาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในสถานประกอบการ ประกอบด้วย  1. ร่วมกันออกแบบการทำ Bubble & Seal อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดพื้นที่รองรับในการ Bubble & Seal สำหรับพนักงาน    2. กำหนดจำนวนของแรงงานขั้นต่ำสุดที่ได้ทำการ Bubble & Seal ในส่วนที่เหลือให้ทำการ Home Quarantine   3. แผนปฏิบัติการในรูปแบบ Bubble & Seal สามารถเปิดระบบได้จริงภายใน 3 วัน ตั้งแต่มีสัญญาณเข้าใกล้เปอร์เซ็นต์ทำการ Bubble & Seal   4. ดำเนินการนัดส่งแผน Bubble & Seal ไม่เกินวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น พร้อม lay out  และแผนกิจกรรม 4 ข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการ, การจัดหาที่พัก, การเดินทาง, อาหารและอื่นๆ  5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานโควิดลำพูน กรณีอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ห้องประชุมห้องดอกแก้ว.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 0 3 7 5 7

วันนี้

จำนวน

52

สัปดาห์นี้

จำนวน

887

เดือนนี้

จำนวน

3062

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]