เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนต่อยอดการดำเนินโครงการ ก่อสร้างฝายพัชรธรรม ฟื้นฟู จิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ในพื้นที่ ตำบลต้นธง และตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563 อ่าน : 18 ครั้ง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอด โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง โดยจะบูรณาการทุกภาคส่วนก่อสร้างฝายในพื้นที่ตำบลต้นธง และตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน

วันนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2563 ) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสร้างฝายพัชรธรรม ฟื้นฟู จิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง โดยมีโดยพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ ( พระอาจารย์ อารยวังโส ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย เป็นประธานในการประชุม  มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอด โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ซึ่งจะดำเนินการสร้างฝายในพื้นที่ หมู่บ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่7 ต.เวียงยอง ใช้งบประมาณเบื้องต้น 9 แสนบาทเศษและ หมู่บ้านบ่อแฮ้วหมู่ 3  ต. ต้นธง  โดย เทศบาลตำบลต้นธงเป็นเจ้าภาพ ใช้งบประมาณ  9 แสนบาทเศษ เช่นกัน หลังจากนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 3  อบจ.ลำพูน  และที่ทำการปกครอง อ.เมืองลำพูน  จะยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง ต่อกรมเจ้าท่าภายในเดือน  ธันวาคมนี้

การดำเนินโครงการดังกล่าว พระครูภาวนาวิริยวัฒน์  ( พระอาจารย์อารยวังโส )  เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อสร้างฝายชะลอน้ำ   ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา บริเวณลำน้ำแม่กวง ในพื้นที่หมู่บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่  6  บ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่  8  ต.เวียงยอง   และ พื้นที่หมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่  3  ต. ต้นธง  อ.เมืองลำพูน   เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัญหาอุทกภัย / ภัยแล้ง  ทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม  มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยจิตอาสาพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำกวงตามธรรมชาติ อีกทั้งได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กวงทั้งสองฝั่ง ทำให้เกิดความสวยงามและส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝาย  อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำโดยสำนักงานพัฒนาภาค  3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จ.เชียงใหม่  สนับสนุน เครื่องจักร การทำแปลงเกษตรขั้นบันได โดยนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  ได้ปลูกพืชผักสวนครัว  การพัฒนาคุณภาพดิน  เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีประชาชนชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วย

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:34

       วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านธิเมืองสามไต สำนักงานเทศบา...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 8 2 8 8

今天

数量

16

这星期

数量

1476

这月

数量

3555

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]