เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนต่อยอดการดำเนินโครงการ ก่อสร้างฝายพัชรธรรม ฟื้นฟู จิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ในพื้นที่ ตำบลต้นธง และตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563 อ่าน : 18 ครั้ง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอด โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง โดยจะบูรณาการทุกภาคส่วนก่อสร้างฝายในพื้นที่ตำบลต้นธง และตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน

วันนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2563 ) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสร้างฝายพัชรธรรม ฟื้นฟู จิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง โดยมีโดยพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ ( พระอาจารย์ อารยวังโส ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย เป็นประธานในการประชุม  มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอด โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ซึ่งจะดำเนินการสร้างฝายในพื้นที่ หมู่บ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่7 ต.เวียงยอง ใช้งบประมาณเบื้องต้น 9 แสนบาทเศษและ หมู่บ้านบ่อแฮ้วหมู่ 3  ต. ต้นธง  โดย เทศบาลตำบลต้นธงเป็นเจ้าภาพ ใช้งบประมาณ  9 แสนบาทเศษ เช่นกัน หลังจากนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 3  อบจ.ลำพูน  และที่ทำการปกครอง อ.เมืองลำพูน  จะยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง ต่อกรมเจ้าท่าภายในเดือน  ธันวาคมนี้

การดำเนินโครงการดังกล่าว พระครูภาวนาวิริยวัฒน์  ( พระอาจารย์อารยวังโส )  เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อสร้างฝายชะลอน้ำ   ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา บริเวณลำน้ำแม่กวง ในพื้นที่หมู่บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่  6  บ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่  8  ต.เวียงยอง   และ พื้นที่หมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่  3  ต. ต้นธง  อ.เมืองลำพูน   เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัญหาอุทกภัย / ภัยแล้ง  ทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม  มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยจิตอาสาพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำกวงตามธรรมชาติ อีกทั้งได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กวงทั้งสองฝั่ง ทำให้เกิดความสวยงามและส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝาย  อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำโดยสำนักงานพัฒนาภาค  3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จ.เชียงใหม่  สนับสนุน เครื่องจักร การทำแปลงเกษตรขั้นบันได โดยนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  ได้ปลูกพืชผักสวนครัว  การพัฒนาคุณภาพดิน  เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีประชาชนชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 0 3 7 6 2

วันนี้

จำนวน

57

สัปดาห์นี้

จำนวน

888

เดือนนี้

จำนวน

3066

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]