เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Phrathat Ha Duang寺庙(Wiang五座佛塔)

Phrathat Ha Duang寺庙(Wiang五座佛塔)
李县 วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:40

历史:Phra that Ha Duang寺庙 或Wiang五座佛塔 有传说说 雅玛黛维女王,哈里蓬猜王国的统治者听到李市人民的消息说,有5个公佛祖经常出现,因此她自己来看了 在晚上她看到公佛祖的光芒 所有五次浮动都浮在5堆土壤上 因此询问了历史,并知道它是洗过手的佛陀是污垢元素(手中污垢的水)。 水流过所有5个指尖到地面。因此她有信心,并建造了五座塔覆盖所有5堆土壤,并已恢复繁荣。为宗教象征每年4月20日成 将有五个水文物。 表明这个地方曾经是一个地方,当 Phra Pratheep Kaeo在明亮的光线中闪耀,为看到的人带来智慧。

 

 

地址:Phrathat Ha Duang家 李镇 李县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]