เลือกภาษา ::

สถานที่ท่องเที่ยว :: อำเภอแม่ทา

อำเภอแม่ทา
สะพานขาวทาชมภู

ประวัติ : สะพานขาวทาชมภู เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461 และสร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2463 โดยมีรูปทรงเป็นทรงโค้งทาสีขาวในแบบสถาป...

อ่านต่อ
อำเภอแม่ทา
อุโมงค์รถไฟขุนตาล

ประวัติ : อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 1,352.10 เมตร เร...

อ่านต่อ
อำเภอแม่ทา
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด

ประวัติ : หมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำขนาดหรือห้วยแม่คะนะไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า บ้านแม่ขนาดซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง...

อ่านต่อ
อำเภอแม่ทา
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ประวัติ : เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนและอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 255.29...

อ่านต่อ
อำเภอแม่ทา
อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า

ประวัติ : อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีตัวเขื่อนสูง 19 เมตร ยาว 271 เมตร ทางเดินขึ้นหน้าเขื่อนกว้าง 4 เมตร นั...

อ่านต่อ
อำเภอแม่ทา
อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า

ประวัติ : อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีตัวเขื่อนสูง 19 เมตร ยาว 271 เมตร ทางเดินขึ้นหน้าเขื่อนกว้าง 4 เมตร นั...

อ่านต่อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]