เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 ก.พ. 2567, 15:56

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้น...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2567, 16:39

จ.ลำพูน จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พ.ศ.2567

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2567, 14:33

องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 21 ก.พ. 2567, 16:02

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดลำพูน มอบนโยบายและติดตามการทำงาน ย้ำ ให้คนมหาดไทยตั้งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 21 ก.พ. 2567, 16:00

จังหวัดลำพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อออกให้บริการประชาชน ผู้ว่าฯ ย้ำ ขอให้ร่วมกันการงดเผาเพื่อลดหมอกควั

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2567, 15:41

นายกเศรษฐา โพสข้อความลงเฟซบุ๊ก ชูใจคนทำผ้าลำพูน ให้สร้างสรรค์ผ้าไทยใส่ให้สนุกกับภูมิปัญญาผ้าจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 ก.พ. 2567, 16:01

ลำพูน พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูนและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 ม.ค. 2567, 14:14

บรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติจังหวัดลำพูน สุดคึกคัก พ่อเมืองลำพูนร่วมเปิดงานและมอบทุนการศึกษา

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ธ.ค. 2566, 16:46

อบจ.ลำพูน เตรียมจัดงาน "วันพระแม่นั่งเมือง"ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ของนครหริภุญไชย

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

"เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" สป.มท. ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดทำ

"เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" สป.มท. ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดทำ

ดูวีดีโอ

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บน ความพอเพียง พ.ศ.2566-2570

ดูวีดีโอ

ประเพณีฉลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 27 ก.พ. 2567, 14:25 [ จำนวนคนเข้าดู 77 ]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแพร่กรอบการดำเนินงาน

วันที่ 27 ก.พ. 2567, 14:25 [ จำนวนคนเข้าดู 91 ]

สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่

วันที่ 15 ก.พ. 2567, 09:59 [ จำนวนคนเข้าดู 199 ]

สำนักงานประชาสัมพันธ์ประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงาน

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 6 1 0 4 1

วันนี้

จำนวน

47

สัปดาห์นี้

จำนวน

680

เดือนนี้

จำนวน

2868

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]