เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

จังหวัดลำพูน มอบเงินพระราชทาน ขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จำนวน 12 ราย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯในการช่วยเหลือ พี่น้...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:30

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

ผู้ว่าฯ ลำพูน เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส.เป็นการทั่วไป ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:32

จ.ลำพูน เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC ในการให้บริการแก่ประชาชน

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 31 ส.ค. 2566, 11:43

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจัง...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ย. 2566, 11:10

ชาวบ้านป่าเส้า ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน ปลื้มใจ หลังคว้ารางวัลชนะเลิศภาคเหนือ การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับภาค ได้สำเ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

ไปกิน ... "แกงฮังเลลำไย" ที่ไหนดี? ในจังหวัดลำพูน! ร่วมตามรอยอาหารถิ่นจังหวัดลำพูน กับเมนูแกงฮังเลลำไย

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:34

จังหวัดลำพูน เปิดงานโครงการสืบสานตำนานไตลื้อ ไตยอง ไตยวน เพื่ออุนรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

ประเพณีฉลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

ประเพณีฉลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

ดูวีดีโอ

#อย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่า - โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ดูวีดีโอ

รำวงมหาไทยเพื่อคนไทย กระทรวงมหาดไทย

ดูวีดีโอ

130 ปี กระทรวงมหาดไทย ( รำวงมหาดไทย ) จังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 6 9 0

วันนี้

จำนวน

9

สัปดาห์นี้

จำนวน

942

เดือนนี้

จำนวน

4279

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]