เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 มิ.ย. 2563, 09:25

ผู้ว่าฯลำพูน นำจิตอาสาร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 5 มิ.ย. 2563, 10:15

จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มิ.ย. 2563, 09:28

รองนายกรัฐมนตรีลงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ลำไยเนื้อสีทอง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มิ.ย. 2563, 09:26

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนซื้อสินค้าลดราคาครองชีพ "พาณิชย์ร่วมใจสู่ภัย Covid-19 ลดราคา ช่วยประชาชน LOT4" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มิ.ย. 2563, 17:00

การจัดกิจกรรม "คิดถึงก๊วน...ชวนตีกอล์ฟ" "New Normal Golf @Lamphun" 3 Themes 3 Months เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด 19

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน เก็บข้อมูลผู้โดยสารรถประจำทางป้องกัน COVID-19

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ธนารักษ์ช่วยเต็มที่ มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ปชช. ต่อเนื่อง

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ลำไย

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 26 มิ.ย. 2563, 16:18 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 42 ]

ประกวดราคาเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 17 มิ.ย. 2563, 13:37 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 93 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่แรง

วันที่ 16 มิ.ย. 2563, 10:09 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 100 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าสัก

วันที่ 15 มิ.ย. 2563, 10:58 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 96 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่แรง

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 15:18 [ จำนวนคนเข้าดู 111 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ทาขุมเงิน

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 15:18 [ จำนวนคนเข้าดู 109 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าสัก

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 15:17 [ จำนวนคนเข้าดู 110 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าสัก

วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 15:15 [ จำนวนคนเข้าดู 125 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ทาขุมเงิน

วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 15:14 [ จำนวนคนเข้าดู 131 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าสัก

วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 14:04 [ จำนวนคนเข้าดู 117 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ทาขุมเงิน

วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 14:03 [ จำนวนคนเข้าดู 123 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ทาขุมเงิน

วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 13:59 [ จำนวนคนเข้าดู 128 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.มะเขือแจ้

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 2 2 8

วันนี้

จำนวน

1

สัปดาห์นี้

จำนวน

171

เดือนนี้

จำนวน

745

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]