เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 07:30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - สืบชะตาต้นยางนา บริเวณศาลหลักเมือง เชียงใหม่ - ลำพูน ต.อุโมงค์ แต่งกาย:ชุดสุภาพโทนสีขาว
10:00 น. ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VCS ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 6 8 8 8

วันนี้

จำนวน

60

สัปดาห์นี้

จำนวน

722

เดือนนี้

จำนวน

3675

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]