เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ 07:30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - สืบชะตาต้นยางนา ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ - ลำพูน หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสารภี/(การเเต่งกาย : ชุดสุภาพ ชุดพื้นเมือง ชุดผ้าไทย โทนสีขาว)
10:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./(การเเต่งกาย : ผ้าไทย)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมจามเทวี สสจ.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 7 7 7 1

วันนี้

จำนวน

59

สัปดาห์นี้

จำนวน

801

เดือนนี้

จำนวน

2989

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]