เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทาป่าสัก)

วันที่ 6 ต.ค. 2564, 12:43 [ จำนวนคนเข้าดู 415 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 5 6 9 8 5

Today

Total

0

The week

Total

632

This month

Total

3404

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]