เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางเชื่่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัยฯ

วันที่ 28 ก.ย. 2564, 10:46 [ จำนวนคนเข้าดู 426 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 5 6 9 8 5

Today

Total

0

The week

Total

632

This month

Total

3402

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]