เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กองการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านโครงการริเริ่มโดยชุมชนฯ

วันที่ 25 มี.ค. 2567, 14:21

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]