เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สถาบันวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประกาศดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วันที่ 9 มี.ค. 2567, 12:18

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]