เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเชิญชวน จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

วันที่ 27 พ.ย. 2566, 13:37

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]