เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 25 ก.พ. 2565, 15:45

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 5 9

Today

Total

103

The week

Total

706

This month

Total

4098

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]