เลือกภาษา ::
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในจ.ลำพูนโครงการต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบนโยบายพลังงานจังหวัดในพื้นที่
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:09

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในจ.ลำพูนโครงการต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบนโยบายพลังงานจังหวัดในพื้นที่

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน ในพื้นที่จังหัดลำพูน ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ โดยมีการติดตามโครงการด้านพลังงานที่สำคัญๆ ในพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านผาด่าน จ.ลำพูน (โครงการต้ทมนแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล) โดยชุมชนบ้านผาด่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงไม่สามารถปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าในชุมชนได้ จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Grid Interactive ขนาด 102 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียม ขนาดความจุ 307.2 กิโลวัตต์ และขนาด 19.8 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียม ขนาดความจุ 100 กิโลวัตต์ โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 160,351 กิโลวัตต์ ซึ่งได้ช่วยให้ชุมชนบ้านผาด่าน มีไฟฟ้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการทอผ้า ที่ทำได้ในเวลากลางคืนเพิ่มขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนนอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานจากพลังงานจังหวัดในพื้นที่ ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 6 1

Today

Total

205

The week

Total

951

This month

Total

4380

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]