เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีทำบุญ ปล่อยปลา ประจำปี 2562 ที่ เชิงสะพานท่านาง อำเภอเมืองลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:06

ครู นักเรียน โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ทำบุญ ปล่อยปลา ประจำปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่ สมทบกองทุน อาหารกลางวัน และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน สำหรับนักเรียน 

วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญ ปล่อยปลา ประจำปี 2562 ที่ เชิงสะพานท่านาง อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีครู นักเรียน โรงเรียนเมธีวุฒิกร ร่วมพิธีดร. บุญสุ่ม อินกองงาม ผู้จัดการโรงเรียนเมธีวุฒิกร กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดงานพิธีปล่อยปลา ซึ่งได้มีการเริ่มจัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน มีโอกาสทำบุญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเป็นการสมทบกองทุนภัตราหารสำหรับบถวายแด่สามเณร และกองทุนอาหารกลางวันนักเรียน ชาย – หญิง โรงเรียนเมธีวุฒิกร “ วัดพระธาตุหริภุญชัย ” ตลอดจนสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีประชาชนร่วมทำบุญตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในอัตราตัวละ 1 บาท หรือตามจิตศรัทธาของผู้ร่วมทำบุญ โดยมียอดเงินจากผู้ร่วมทำบุญ เป็นเงินกว่า 200,000 บาท

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 6 1

Today

Total

205

The week

Total

952

This month

Total

4381

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]