เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:16

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 โดยร่วมกับ พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน รอง.ผบ.กกล.รส.จว.ลพ. นายเมธี บัวพิ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน หัวหน้าคลังสินค้า(องค์การคลังสินค้า)จังหวัดลำพูนและหัวหน้าคลังสินค้า(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)จังหวัดลำพูน ร่วมดำเนินการตรวจสอบฯ ณ บริษัท วี พี เอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ในการนี้ เป็นการขนย้ายข้าวที่อยู่ในการดำเนินการขององค์การคลังสินค้า มีต้นทางมาจาก หจก.พีเอเอส จ.ลำปาง มาส่งมอบที่ปลายทาง บริษัท วี พี เอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งมีปริมาณรับเข้า (26 ต.ค.61- 4 ม.ค.62) จำนวน 13,361.29 ตัน ปริมาณที่ใช้ไป 9,129.69 ต้น ปริมาณคงเหลือ 4,231.60 ตัน และมีข้าวที่อยู่ในการดำเนินการขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีต้นทางจากคลังสินค้า หจก.โรงสีข้าวโชคอำนวยค้าข้าว จ.กำแพงเพชร มาส่งมอบที่ปลายทาง บริษัท วี พี เอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด อ.แม่ทา จ.ลำพูน ปริมาณขนย้าย มีปริมาณรับเข้า (17 ก.ย.61-31 ธ.ค.61) จำนวน 8,228.49 ตัน ปริมาณที่ใช้ไป 1,712.60 ตัน ปริมาณคงเหลือ 6,515.88 ตัน
ต่อมาเวลา 11.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในการนี้เป็นการขนย้ายข้าวที่อยู่ในการดำเนินการขององค์การคลังสินค้า มีต้นทางมาจาก หจก.เกียรติสงวน จ.กำแพงเพชร มาส่งมอบปลายทาง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ซึ่งมีปริมาณรับมา 19,483.91 ต้น ปริมาณใช้ไป 19,483.91 ต้น ไม่มีปริมาณข้าวคงเหลือ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 0 5 4

Today

Total

108

The week

Total

548

This month

Total

2667

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]