เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและสินค้า (กิจกรรม กาดฮิมน้ำลำพูน)
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:13

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและสินค้า (กิจกรรม กาดฮิมน้ำลำพูน) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมฯ และหารือแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนากาดฮิมน้ำลำพูนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำพูน (POC) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 7 5 7

Today

Total

52

The week

Total

886

This month

Total

3062

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]