เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 รวมระยะเวลา 35 วัน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 4 ม.ค. 2566, 16:20

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 (ระยะเวลา 35 วัน) เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยหน่วยงานภาครัฐ และในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนของจังหวัดเท่านั้น
                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่าหมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงออกประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
                กรณีพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามกฎหมาย หรือแจ้งหน่วยงานดังต่อไปนี้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน โทร./โทรสาร 053 – 562963 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน 1362 หรือโทร 053 – 232091 สายด่วนทางหลวง 1586 สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 นายอำเภอเมืองลำพูน โทร.081 – 8674377 นายอำเภอป่าซาง โทร.081 – 8674380 นายอำเภอลี้ โทร.081 – 8674419 นายอำเภอแม่ทา โทร.081-8674409 นายอำเภอบ้านโฮ่ง โทร.081-8674397 นายอำเภอทุ่งหัวช้าง โทร.081-8674423 นายอำเภอเวียงหนองล่อง โทร.081-8674425 และนายอำเภอบ้านธิ โทร.081-8674424.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 3 1 6

Today

Total

26

The week

Total

626

This month

Total

3282

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]