เลือกภาษา ::
ลำพูน ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 7 ต.ค. 2565, 19:13

                วันนี้ ( 7 ตุลาคม 2565 ) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมทางไกล โดยกองบัญชาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและพายุ โนรู

                โดยสถานการณ์อุทกภัย น้ำปาไหลหลากพื้นที่จังหวัดลำพูน ขณะนี้ในพื้นที่ อ.แม่ทา อ.ป่าซาง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้ อ.บ้านธิ และ อ.เวียงหนองล่อง สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่ได้รับรายงานสาธารณภัยเพิ่ม ในส่วนของ อ.เมือง ในพื้นที่ ต.ริมปิง ต.ประตูป่า และต.ต้นธง ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างส่วน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการ สูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ของจังหวัดลำพูน อาทิ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และแม่น้ำลี้ ทุกสายเข้าสู่สภาวะปกติ

                สำหรับด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย พระราชทานถุงยังชีพ ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภากาชาดไทย ประชาชนจิตอาสา และหลายภาคส่วน ได้เข้าช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 4 7 5

Today

Total

81

The week

Total

1211

This month

Total

4272

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]