เลือกภาษา ::
ผวจ.ลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565  ให้แก่นางสาวสุนี  ศรีวิไล   โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน   นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายโยธิน  ประสงค์ความดี  นายอำเภอเมืองลำพูน  นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
                 นายวัชระ  เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ กล่าวว่า  สำหรับการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วย 1. เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สนับสนุนงบประมาณจำนวน 21,200 บาท   2. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000 บาท    3. พนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,388 บาท   4. ภาคเอกชน  สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,250 บาท   5. นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,000 บาท  และ 6. เอกชนบริจาคสิ่งของ เช่น ตู้กับข้าว  อ่างล้างมือ  บานประตู สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง สีทาบ้าน 
                 ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565  ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนในวันนี้  ในฐานะที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจในส่วนภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่ให้การสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน  จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสขึ้น  เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ???ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ รวม 23 หลัง วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้ทำพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ นางสาวสุนี  ศรีวิไล และขอให้ครอบครัว นางสาวสุนี  ศรีวิไล  จงเป็นคนดีของสังคมและช่วยเหลือชุมชนของตนเองต่อไป.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 มิ.ย. 2566, 16:55

                วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ ป่าบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พ.ค. 2566, 16:00

ช่วยกันโหวตให้  "ตระการตาแห่งสีสัน...มหัศจรรย์ทะเลโคม"  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ให้เป็น แหล...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 4 0 1

Today

Total

57

The week

Total

574

This month

Total

3237

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]