เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมส่งและให้กำลังใจผู้รักษาหายจากโควิด-19 พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เมื่อกลับบ้าน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 4 ต.ค. 2564, 10:58

                วันนี้ (2 ตุลาคม 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอบ้านโฮ่ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งตัวผู้ที่หายจากการป่วยติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว) ในกลุ่มคลัสเตอร์โกดังหอม บ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งขณะนี้ รักษาหายแล้วบางส่วน และส่งตัวกลับบ้าน 40 ราย

                 โดยผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว รักษาตัวทั้งหมด 114 ราย ณ ศูนย์พักคอย ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง สำหรับอาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะไม่มีอาการชัดเจน สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่ เกิดการรสมกลุ่ม ใกล้ชิด สัมผัสสิ่งของร่วมกัน

                  อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือผู้ที่รักษาหายและกลับบ้าน ยังคงต้องใช้มาตรการ DMHTTA และมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในวงกว้างได้

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 5 7 7 7 1

Today

Total

59

The week

Total

801

This month

Total

2989

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]