เลือกภาษา ::
ชาวลำพูน ร่วมตกแต่งเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 7 เม.ย. 2564, 15:49

ชาวลำพูน ร่วมตกแต่งเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขตอำเภอเมืองลำพูน เริ่มต้นตกแต่งเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์ ตาม “ โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ” เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลำพูนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันนี้ ( 7 เมษายน 2564 ) เวลา 09.30 ที่ บริเวณสะพานขัวมุงสะพานท่าสิงห์ ( หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตอำเภอเมืองลำพูน เริ่มต้นตกแต่งเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในกิจกรรม ( Kick off ) “ โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน กว่า 290 คน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ( ฝั่งเทศบาลเมืองลำพูน และฝั่งเทศบาลตำบลเวียงยอง ) กำจัดจอกแหนและกำจัดเศษวัชพืชริมแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดลำพูนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ทั้งนี้จังหวัดลำพูนเคยได้รับคัดเลือก เป็นจังหวัดจังหวัดสะอาด ( ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ) ต่อเนื่องมา 3 ปี “ โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ” จึงถือเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ Clean Lamphun ” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564 โดยมีการบริหารจัดการขยะและพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเป็นระบบ .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 7 5 7

Today

Total

52

The week

Total

887

This month

Total

3062

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]