เลือกภาษา ::
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เข้มงวดคัดกรอง COVID-19 พื้นที่รอยต่อกับ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.บ้านธิ ที่ 7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ห้วยไซ อบต.ห้วยยาบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณตู้ยามห้วยไซ ถนน บ้านธิ-สันกำแพง บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ม.13 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

          ในการนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้น การเคลื่อนย้ายผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และโทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 161 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 ในเรื่องของการแจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตการณ์ผู้เดินทางสอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทาง ตรวจสอบการติดตั้ง และใช้ระบบแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้ที่เดินทาง ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจ จุดสกัดในสมุดบันทึก           

          ทั้งนี้ เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล สกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 0 5 4

Today

Total

108

The week

Total

548

This month

Total

2667

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]