เลือกภาษา ::
อ.แม่ทา ลำพูน ตั้งด่านคัดกรองประชาชนต่อเนื่อง ป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และป้องกัน COVID-19
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:49

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในฐานะ หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำรวจ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมจัดตั้งจุดตรวจร่วมบูรณาการคัดกรองประชาชนเดินทางข้ามพื้นที่ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณด่านตรวจบ้านทากู่ (เขตติดต่อ อ.แม่ทา จ.ลำพูน - อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ภาพรวมของการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

          สำหรับการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางสายรอง รอยต่อเขตพื้นจังหวัดลำพูนนั้น ชุดปฏิบัติการอำเภอ-ตำบล ซึ่งมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ถือเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองเชิงรุกของจังหวัดลำพูน ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล สกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และผู้เดินที่ทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยในห้วงระยะเวลานี้ จังหวัดลำพูน ยังคงขอความร่วมมือประชาชน งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 1 9 4

Today

Total

8

The week

Total

530

This month

Total

2667

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]