เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯวรยุทธ เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุพื้นที่ป่าซาง ลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 3 พ.ย. 2563, 10:01

วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายวรยุทธ. เนาวรัตน์. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จังหวัด อำเภอ. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการแพทย์. อสม.  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/กิ่งกาชาดอำเภอป่าซาง. ออกเยี่ยมบุคคลที่ค้องการรับความช่วยเหลือ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ -ผู้สูงอายุ อายุ ๑๐๒.ปี. และ ๑๐๓  ปี ทั้งนี้ ได้เข้าพูดคุยให้กำลังใจ ซักถามความเดือดร้อน แก่ผู้สูงอายุ. และผู้ดูแล. การวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง. พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ รายละ ๓,๐๐๐.- บาท. สิ่งของอุปโภคบริโภค. อุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล. 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 7 5 8

Today

Total

53

The week

Total

886

This month

Total

3063

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]