เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ชวนปลุกผัก
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 5 พ.ค. 2563, 10:03

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จะเป็นทางออกสำหรับวิกฤติโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

          สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดลำพูน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน เป็นต้นมา โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กิจกรรม จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราพัฒนาก่อน ซึ่งกิจกรรมนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ในฐานะฝ่ายเลขาโครงการ ได้เริ่มปลูกผักสวนครัว บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯเรียบร้อยแล้ว , ระยะที่ 2 กิจกรรม ผู้นำต้องทำก่อน ซึ่งกิจกรรมนี้ จะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำร่องปลูกผักสวนครัวในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นต้นแบบแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และประชาชนให้ปฏิบัติตาม และระยะที่ 3 สร้างเครือข่าย ขยายผล โดนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน

          ทางด้าน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิด ได้แก่ มะเขือ กะเพรา ชะพลู คะน้า กวางตุ้ง คื่นฉ่าย จิงจูไฉ่ และอีกนานาชนิด เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตให้ประชาชน มีผักปลอดภัยไว้รับประทานและประกอบอาหารอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 8

Today

Total

192

The week

Total

941

This month

Total

4369

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]