เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่จับเข่าพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อรับฟัง และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ก.พ. 2563, 15:27

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่จับเข่าพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง  เพื่อรับฟังและ รับทราบ ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข และการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

        วันนี้ ( 13 กุมภาพันธ์ 2563 )ที่ บ้านป่าแป๋ หมู่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กรมป่าไม้ กรมการปกครองส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ผู้ใหญ่บ้าน เด็กนักเรียน  และประชาชน บ้านป่าแป๋ ให้การต้อนรับ

       ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการ รับฟัง รับทราบปัญหา ของพี่น้องประชาชน ถึงปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบาก   ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีจุดเดียว ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด ปัญหาการส่งเสริมอาชีพทอผ้า และปัญหาด้านสาธารณสุขเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และได้พบปะพูดคุยแบบเป็นกันเอง และเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง  ทั้งนี้ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการ และแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อย่างเร่งด่วน  อีกทั้งเพื่อเป็นการสำรวจถึงความต้องการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม นำไปสู่การแก้ไข และการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น               

       บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำกอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นหมู่บ้านชนเผ่าชาวกระเหรี่ยง หรือ ปากะญอ  และสิ่งที่ทำให้เป็นที่รู้จักและพูดถึงหมู่บ้านแห่งนี้  คือ กาแฟบ้านป่าแป๋ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูก ต้นกาแฟพันธ์ อาราบิกา ที่มีรสชาติและเอกลักษณ์ประจำถิ่น    ซึ่งที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บนพื้นที่สูงเหมาะแก่การปลูก  มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ประมาณ 9.3 ตร.กม. หรือ ประมาณ 58.1 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าบ้านโฮ่งกันเขตไว้ นอกนั้นเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าบ้านโฮ่ง มีจำนวนประชากร จำนวน 74 หลังคาเรือน 286 คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่หมุนเวียน ทำนา ปลูกกาแฟ เลี้ยงสัตว์ มีอาชีพเสริมคือการทอผ้า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล และทุรกันดาร ห่างจากอำเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ 26 กิโลเมตร โดยจะมีเส้นทางที่เป็นพื้นที่ลาดชัน ประมาณ 4 กิโลเมตร

      ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ยังได้มอบปฏิทินปี2563 พร้อมด้วยผ้าห่มกันหนาว และ มอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันฝุ่นละออง pm 2.5 ให้แก่พี่น้องประชาชน อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 6 1

Today

Total

205

The week

Total

950

This month

Total

4380

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]