เลือกภาษา ::
ภาคีเครือข่ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมสังเกตการณ์การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 6 ก.พ. 2563, 11:50

      วันนี้( 6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาลำพูน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ที่หน้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ตามโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ของสถานศึกษา ซึ่งกำหนดรวม 4 แห่งในเขตเมืองลำพูน คือ โรงเรียนจักรคำฯ โรงเรียนส่วนบุญฯ วิทยาลัยเทคนิค และโรงเรียนเมธีวุฒิกร

       รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีแนวทางการกำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ โดยเน้นให้ศูนย์อำนวยความความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดปฏิบัติงานร่วม กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่จุดสี่ยง หาแนวทางป้องกันและสามารถรายงานสถานการณ์จราจรไปยังศูนย์ความอำนวยปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที การดำเนินมาตรการด้านกฎหมาย โดยการกวดขันให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดในการใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด เช่น การเพิ่มกล้องตรวจจับผู้ที่ขับรถเร็วเกินกำหนด และติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง เพิ่มขึ้น การดำเนินการปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่โดยการผลักดันให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนการรณรงค์ให้ประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา และสถานที่ราชการ และไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร และสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่จะสำรวจจุดเสี่ยงในทุกอำเภอ และทำการปรับปรุงผิวถนน เพิ่มไฟส่องสว่างและจัดทำป้ายสัญญาณเตือนให้ชัดเจน เพื่อผู้ขับขี่ระมัดระวังยิ่งขึ้นและมาตรการตอบโต้หลังเกิดสถานการณ์และการอำนวยการด้านแพทย์ฉุกเฉิน โดยการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้เพียงพอและเพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดเสี่ยงต่างๆ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 6 1

Today

Total

205

The week

Total

950

This month

Total

4380

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]