เลือกภาษา ::
Social Network

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/lamphun

https://www.facebook.com/lpndoe/

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.mol.go.th/#

https://www.facebook.com/lpndoee

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%812.html?page_locale=th_TH

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/QR_Code.html?page_locale=th_TH

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]