เลือกภาษา ::
07 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

กิจกรรมสำคัญของจังหวัด

http://www.lamphun.go.th/th/news-governor

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

http://region3.prd.go.th/prlpn/listnews.php

http://122.155.1.141/inner.lpn-9.26/gallery/menu_156/

https://lamphundopa.go.th/

  1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงถนนสายเลี่ยงเมือง บริเวณแยกเหมืองง่า-แยกโรงพยาบาลลำพูน

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190104110238

  1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนจัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าบริเวณตลาดสดหนองดอก และถนนเส้นด้านหลังโรงเรียนจักรคำคณาทร กีดขวางเส้นทางจราจร

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190104125534

  1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนต้อนรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190116160920

  1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนจัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าบริเวณตลาดสดหนองดอก และถนนเส้นด้านหลังโรงเรียนจักรคำคณาทร กีดขวางเส้นทางจราจร

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190121165015

  1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นทางสายเลี่ยงเมือง เหมืองง่า -ท่าจักร

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190207165918

  1. กลุ่มเกษตรกรขอความเป็นธรรมจากการถูกสหกรณ์การเกษตรป่าซาง จำกัด ยึดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาด

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190624172547

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/6693/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-photo/7654/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7659/

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/2018-01-11-06-43-43/2561

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]