เลือกภาษา ::
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผุู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15a266dfa08.pdf

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_corruption.htm

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 8 3 5

วันนี้

จำนวน

25

สัปดาห์นี้

จำนวน

1164

เดือนนี้

จำนวน

13655

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]