เลือกภาษา ::
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ของจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d143e4b69b09.pdf

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_corruption.htm

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/รายงานป้องกันทุจริต.html?page_locale=th_TH

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 8 3 5

วันนี้

จำนวน

25

สัปดาห์นี้

จำนวน

1166

เดือนนี้

จำนวน

13669

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]