เลือกภาษา ::
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d146eb418b0a.pdf

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d14728c9a610.pdf

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

http://www.lamphun.m-society.go.th/wp-content/uploads/2019/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-03-27224520EB%2018.pdf

กิจกรรมส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://lamphundopa.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/news/item/11534-21022561

กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา

http://lpn.onab.go.th/

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]