เลือกภาษา ::
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15b05733ae6.pdf

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=6077

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/th/plan-result/

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_planyear62.htm

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://drive.google.com/file/d/0Bxu3sf6Ru1GYOTdwbno2bGhEbVQtdjI1OV8wS19XYnlQWDA4/view

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2016-09-05-02-45-19/2562-3

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/รายงานแผนปฏิบัติ.html?page_locale=th_TH

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]