เลือกภาษา ::
Administrative structure of the Governor of Lamphun Province

Total visits to the site

0 0 0 0 9 5 2 7 5

Today

Total

49

The week

Total

1484

This month

Total

5558

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]