เลือกภาษา ::
Damronghama Lamphun

Total visits to the site

0 0 0 1 4 7 7 3 6

Today

Total

95

The week

Total

1576

This month

Total

13793

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]