เลือกภาษา ::
Administrative District

  

Total visits to the site

0 0 0 0 5 2 6 4 8

Today

Total

14

The week

Total

5037

This month

Total

6098

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]