เลือกภาษา ::

รายละเอียด

A tourist route to visit the temples, Hor Trai (a room where Buddhist texts are kept), arts and handicraft. The outstanding attraction on this route is Phra Phutthabat Tak Par (Buddha’s imprint). The path connects the village with the views of beautiful scenery,  if it is rainy season, there will be the rice field and in the dry season will become a green garlic farm in various villages. There are also old wooden houses, 40-50 years old, lined up everywhere.

คำขวัญอำเภอ บรมธาตุคู่แคว้นโบราณ ผสานอุตสาหกรรมนำสมัย พระรอดเลื่องชื่อลำไยลือไกล ชนน้ำใจงามนามเมืองลำพูน

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ 200 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1026, 0-5351-1085

เนื้อที่/พื้นที่ 485.60 ตร.กม.

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส,ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ของทุกปี ปริมาณน้ำฝน 103.25 มิลลิเมตร,ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี อุณ

สถานที่ท่องเที่ยว Pa Sang District
Pa Sang District วัด

วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:47

Wat Phra Buddhabart Tak Pha

History: Wat Phra Buddhabart Tak  Phaa, is a Royal monastery. The scenery is beautiful, the temple is located up on the mountain between Doi Mon Chang and...

ดูรายละเอียด
Pa Sang District โบราณสถาน

วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:47

Wiang gong Klang

History: Mandapa Wiang Klang, originally, the temple was once surrounded by water. Later, the path of the river changed, the water became diverted far away and...

ดูรายละเอียด
Pa Sang District หัตถกรรม

วันที่ 22 ก.พ. 2562, 11:45

Ban Don Luang cotton Weaving Community

History: A major source of hand-woven cotton handicrafts produced and sold domestically and export to overseas countries. Ban Don Luang weaving village has crea...

ดูรายละเอียด
Pa Sang District ชาติพันธุ์

วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:49

Baan Nong Nguek Cotton Weaving Community

History: The original idea of Baan Nong Nguek weaving craftwork arrived when the ancestors of the Yong people moved and settled here. In the past. Cotton weavin...

ดูรายละเอียด
เทสกาลงานประเพณี Pa Sang District
Pa Sang District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 15:31

ดูรายละเอียด
Pa Sang District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 15:24

ดูรายละเอียด
Pa Sang District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 15:26

ดูรายละเอียด
Pa Sang District

วันที่ 6 พ.ย. 2561, 15:24

ดูรายละเอียด

Native shirt

500 บาท/ผืน.

Native shirt

500 บาท/ผืน.

Native shirt

500 บาท/ผืน.

Native shirt

500 บาท/ผืน.

Native shirt

500 บาท/ผืน.

Native shirt

500 บาท/ผืน.

Native shirt

300 บาท/ชุด.

Native shirt

500 บาท/ผืน.

Native shirt

500 บาท/ผืน.

Total visits to the site

0 0 0 1 4 8 2 8 9

Today

Total

5

The week

Total

1221

This month

Total

13837

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]