เลือกภาษา ::
ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมบวชป่า ทำแนวกันไฟ พื้นที่ อ.ลี้ สร้างความตระหนัก ลดการเผา ลดฝุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 2566, 20:06

              วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) ที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ 11 บ้านหนองบอน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ (บวชป่า และพิธีสาปแช่งคนเผาป่า) ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2566 โดยมีนายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมพิธี พร้อมจัดทำแนวกันไฟ และบวชป่า เพื่อใช้ภูมิปัญญาความเชื่อของชุมชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน เกิดความตระหนัก เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน ต้นต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารของชาวบ้าน ให้อุดมสมบูรณ์ในระยะยาว

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 8 5 4

Today

Total

0

The week

Total

510

This month

Total

2818

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]