เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯ ลำพูนลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอลี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 2566, 20:04

              วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
              ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 ก.พ. 2566 ของสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 (เชียงใหม่) ในส่วนของการเฝ้าระวังและตรวจหาจุดความร้อนและดับไฟป่าในภาพรวมตรวจพบจุดความร้อน จำนวน 10 จุดในพื้นที่ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 4 จุด ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 จุด ตำบลบ้านนาและตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 5 จุด ตรวจพบจุดความร้อนสะสม จำนวน 270 จุด ประกอบด้วย อำเภอลี้ จำนวน 207 จุด จังหวัดตาก จำนวน 36 จุด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 27 จุด มีการดับไฟป่าจำนวน 28 ครั้ง พื้นที่ 997 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอลี้ 24 ครั้ง 850 ไร่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 ครั้ง 30 ไร่ และอำเภอบ้านนา จังหวัดตาก 3 ครั้ง 117 ไร่
              สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 22 ก.พ. 2566 ตรวจสอบพบจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่อุทยานแม่ปิง จำนวน 10 จุด ตรวจพบเมื่อเวลา 02.21 น.โดยดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) ซึ่งจุดความร้อนดังกล่าวเกิดจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่มีความชื้นต่ำ มีความหนาแน่นของปริมาณเชื้อเพลิง มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
              ด้าน นายอำเภอลี้ กล่าวว่า อำเภอลี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอลี้ โดยได้มีการติดตามสถานการณ์และวางแนวทางการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งการประชาสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายกในการดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกัน และกิจกรรม “จวนอู้ ผูกมิตร พิชิตหมอกควัน” เป็นต้น.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 8 5 7

Today

Total

3

The week

Total

509

This month

Total

2773

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]