เลือกภาษา ::
สโมสรโรตารีลำพูน และสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย ส่งมอบศาลาพักคอย จำนวน 1 หลัง เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่มาติดต่อราชการได้ พักพิง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ก.พ. 2565, 17:50

                วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2565) สโมสรโรตารีลำพูน และสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย  นำโดยนายจิระยุทธ หิรัณยวัฒน์  ผู้ว่าการภาคโรตารีภาค 3360  นายกฤษติกาญณ์ หิรัณยวัฒน์ โรตารีแอนน์ นายสมพล เจียรนัย ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3360  ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ ผู้ว่าการภาคนอมินี   นางสมสมัย ตั้งรพีเลิศ โรตารีแอนน์  นายอุดม พลเสนา นายกสโมสรโรตารีลำพูน นายแพทย์ ณัฐพล สนธิชัย เลขานุการสโมสร  นายธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์  นายกสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย นางดั่งดวงรัตน์  ผลวัฒนะ / นางทัศนีย์  สุขต้อ  เลขานุการสโมสร  สโมสรโรตาแรคท์  โรงเรียนเอกปัญญาหริภุญชัย และสโมสรอินเตอร์แรคท์เมธีวุฒิกร ส่งมอบศาลาพักคอย จำนวน 1 หลัง เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน แห่งใหม่   โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ 

                จากนั้นทางคณะฯ ได้ร่วมกับปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 2 ต้น  เพื่อสร้างความร่มรื่นและความสวยงายให้แก่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่อีกด้วย

                ทั้งนี้ ศาลาพักคอย  แห่ง ที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้าง จากความร่วมมือจากสโมสรโรตารีลำพูน และสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย   และภาคีเครือข่าย ที่ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงสามารถใช้เป็นที่พักคอยในการมาติดต่อราชการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน แห่งใหม่  และได้มีการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อที่จะดำเนินการจัด สร้าง อีก 1 หลัง  ซึ่งจังหวัดลำพูน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน และส่วนรวม และประเทศเสมอมา.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:32

              วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลเ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:31

               เช้าวันนี้ (3 มิถุนายน 2565) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:21

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พ.ค. 2565, 16:47

           จังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงา...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 5 8 7

Today

Total

5

The week

Total

538

This month

Total

2338

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]