เลือกภาษา ::
ขนส่งจังหวัดลำพูน เก็บข้อมูลผู้โดยสารรถประจำทางป้องกัน COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันที่  23 มิถุนายน 2563 ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยได้จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 จำนวน 67 เที่ยว มีผู้โดยสารจำนวน 36 ราย (ขึ้นรถ 35 ราย, ลงรถ 1 ราย) และจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดลำพูน เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ยังได้ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร ไม่พบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ตรวจความพร้อมรถ/ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ Checking Point ด่านวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 15 คัน (รถโดยสารประจำทาง 15 คัน, รถโดยสารไม่ประจำทาง - คัน) ไม่พบการกระทำความผิด

นอกจากนี้ ยังได้กำชับพนักงานขับรถ/ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 การเว้นระยะห่าง ตามนโยบาย Social Distancing ทั้งภายในรถโดยสาร และภายในสถานีขนส่งฯ ตามนโยบายกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการลงทะเบียนผ่าน App : ไทยชนะ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:25

                วันที่(7 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:22

               จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:52

               วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565) ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมห...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 4 6 5

Today

Total

88

The week

Total

524

This month

Total

2171

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]