เลือกภาษา ::
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ตรวจไวรัสโควิด – 19 ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 มิ.ย. 2563, 10:36

 คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจหาไวรัสโควิด – 19 แก่ประชาชน สามารถทราบผล ภายใน 24 ชั่วโมง  มีค่าใช้จ่ายเพียงรายละ 1,000  บาท

    หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลง ภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ ตามหลักการป้องกันที่เข้มข้น โดยเฉพาะสถานที่ ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลในจำนวนมาก อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ ต่าง ๆ  ซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขมุ่งให้การระบาดลดลงมากที่สุด

    คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งห้องตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส โควิด – 19 แห่งแรกในจังหวัดลำพูน ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน เปิดทำการทุกวัน ในสองช่วงเวลา ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 12.00 น.  และเวลา 13.00 - 16.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก และในลำคอ โดยใช้เวลา 10 นาที จากนั้นจะนำตัวอย่างเข้าสู่ขั้นตอนวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาพันธุกรรมของเชื้อ โดยจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ SMS ในโทรศัพท์มือถือ หากเข้ารับการตรวจในช่วงเช้าก่อนเวลา 12.00 น.  จะทราบผลในเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน หากเข้ารับการตรวจหลังเวลา 12.00 น. จะทราบผลในเวลา 13.00 น.  ของวันถัดไป  ซึ่งผลการตรวจสามารถใช้อ้างอิงทางการแพทย์ได้  ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซด์ www.Covidtestcnx.Org  หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-801 192 -3  และ 053 - 936027

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:25

                วันที่(7 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:22

               จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:52

               วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565) ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมห...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 4 6 4

Today

Total

87

The week

Total

525

This month

Total

2171

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]