เลือกภาษา ::
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 มิ.ย. 2563, 10:32

พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยสร้างความเข้าใจกับ ผู้ดูแล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในเรื่องของการป้องกันโรคและปลูกฝังการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน คอยดูแลพูดคุยกับผู้สูงอายุในชุมชน ไม่ให้เกิดความเครียด ให้รู้สึกมีคุณค่า มีความสำคัญต่อชุมชน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:25

                วันที่(7 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:22

               จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:52

               วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565) ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมห...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 4 6 6

Today

Total

89

The week

Total

525

This month

Total

2172

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]