เลือกภาษา ::
ภาคเอกชนในจังหวัดลำพูน มอบหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น ให้จังหวัดนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 มิ.ย. 2563, 10:18

ที่บริเวณด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดลำพูน  บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลล์ (ปะเทศไทย) จำกัด ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับจังหวัดลำพูนโดยมีนายนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นผู้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย, ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน, ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง กลุ่มบอบบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่โรคประจำตัว ผู้พิการ  ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:25

                วันที่(7 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:22

               จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:52

               วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565) ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมห...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 4 6 4

Today

Total

87

The week

Total

523

This month

Total

2170

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]